Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
60,00€


Keramický kurz | deti od 10 rokov | SD Nivy | streda

 Začíname od 4.10.2023

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými technikami práce s hlinou, s vypaľovaním, glazúrou. 4x výpal a minimálne 4 výrobky domov

streda: od 15:00 do 16:00 (staršie deti od 10 rokov)

Lektorka: Katarína Raškovičová

cena: 60 eur/ 10 týždňov pre všetky keramiky pre deti

(max 7 detí v skupine)

Miesto konania: SD Nivy / Súťažná 18, Bratislava