Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
84,00€


Jesenný víkendový kurz | rodičia s deťmi | SD Trávniky | sobota

Kurz je určený pre rodičov, starých rodičov s deťmi od 6 rokov.

Deti a rodičia si vytvoria úžitkové predmety ( hrnček/misku ) a niečo pre radosť napr. zvieratko.

Prvá hodina: 7.10.2023  od 9:00 do 13:00 (výroba keramických výrobkov)

Druhá hodina: 4.11.2023 od 10:00 do 12:00  (glazovanie vypálených výrobkov)

Max. 5 dvojíc

Cena: 84 eur

LektorkaKatarína Raškovičová

Miesto konania: SD Trávniky, Nevädzová 4, Bratislava