Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
85,00€Letná výtvarná škola

Knižná ilustrácia / kurz povedie Vanda Herhonková

Termín: 22. 7. - 26. 7.

od 9:00 do 13:00

(5 dní) po 4 hodíny - 85 eur

Max. 10 detí v kurze, od 6 rokov do 12 rokov

Miesto konania: SD Trávniky, Nevädzová 4, Bratislava