Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
85,00€


 Letná výtvarná škola

Kresba, maľba / kurz povede Danica stojkovičová

Termín: od 8. 7. do 12. 7. 

od 9:00 do 13:00

(5 dní) po 4 hodíny - 85 eur

Max. 8 detí v kurze, od 8 rokov

Miesto konania: SD Trávniky, Nevädzová 4, Bratislava