Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
85,00€


Letná výtvarná škola

Keramika / kurz povedie Žofia Mrocková

Termín: 15. 7. - 19. 7. 

od 9:00 do 13:00

(5 dní) po 4 hodíny - 85 eur

Max. 7 detí v kurze, od 9 rokov

Miesto konania: SD Nivy, Súťažná 18, Bratislava