Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
85,00€Letná výtvarná škola, SD Trávniky - Nevädzová 4

Grafické techniky / kurz povede Katarína Koncová

Termín: 15. 7. - 19. 7.

od 9:00 do 13:00

(5 dní) po 4 hodíny - 85 eur

Max. 8 detí v kurze, od 8 rokov

Miesto konania: SD Trávniky, Nevädzová 4, Bratislava