Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
85,00€


Letná výtvarná škola

Mix výtvarných techník / kurz povedie Anastázia Mitalová

Termín: 12. 8. - 16. 8.

od 9:00 do 13:00

(5 dní) -  4 hodiny / 85 eur

Max. 10 detí v kurze, od 6 rokov 

Miesto konania: Oblastné pracovisko Matice slovenskej, Dlhá 4, Šamorín