Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
85,00€


Letná výtvarná škola

Maľba / kurz povedie Viktória Beka

Termín: 22. 7.  - 26. 7.

od 9:00 do 13:00

(5 dní) po 4 hodíny - 85 eur

Max. 10 detí v kurze, od 6 rokov do 12 rokov

Miesto konania: SD Nivy, Súťažná 18, Bratislava