Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
60,00€


Keramický kurz | deti od 5 do 9 rokov | SD Trávniky | štvrtok

Začíname od 5.10.2023

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými technikami práce s hlinou, s vypaľovaním, glazúrou. 4x výpal a minimálne 4 výrobky domov.

Štvrtok: od 15:00 do 16:30 (deti od 5 do 9 rokov)

LektorkaŽofia Mrocková

(10 lekcií) 10 hodín - 60 eur (6 eur/h)

7 detí v kurze

Miesto konania: SD Trávniky / Nevädzová 4, Bratislava