Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
60,00€


Keramický kurz | deti od 10 rokov | SD Trávniky | piatok

Začíname od 6.10.2023

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými technikami práce s hlinou, s vypaľovaním, glazúrou. 4x výpal a minimálne 4 výrobky domov.

Piatok: od 16:45 do 18:45 (deti od 10 rokov)
           
LektorkaVeronika Pániková

(10 lekcií) 10 hodín60 eur (6 eur/h)

7 detí v kurze

Miesto konania: SD Trávniky / Nevädzová 4, Bratislava