Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
150,00€


Príprava na SŠ a VŠ umeleckého zamerania | SD Trávniky | utorok

Začíname od 9. 1. 2024

Kurz je určený pre žiakov, ktorí budú absolvovať talentové skúšky na SŠ alebo VŠ

UTOROK od 17:30 do 19:45

cena: 150 eur/10 týždňov

7 osôb v kurze

Lektorka kurzu: Danica Stojkovičová

Miesto konania: SD Trávniky / Nevädzová 4, Bratislava