Dostupnosť: Ešte sú voľné miesta
60,00€


Keramický kurz | deti od 10 rokov | SD Trávniky | štvrtok

Začíname od 5.10.2023

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými technikami práce s hlinou, s vypaľovaním, glazúrou. 4x výpal a minimálne 4 výrobky domov.

Štvrtok: od 16:45 do 18:15 (deti od 10 rokov)

LektorkaŽofia Mrocková

(10 lekcií) 10 hodín - 60 eur (6 eur/h)


7 detí v kurze

Miesto konania: SD Trávniky / Nevädzová 4, Bratislava